Book Now

Fáilte chuig ár gcúrsa maidir le hIarratais Maoinithe a Scríobh. Má tá sé ar intinn agat iarratas maoinithe a chur faoi bhráid go luath, ba chóir duit tabhairt faoin gcúrsa seo!

Tá ceachtanna an chúrsa praiticiúil agus deartha ionas go mbeidh ar do chumas iad a chomhlánú ar do luas féin.

Treoracha Ginearálta

  1. Téigh trí gach ceacht sa chúrsa, ar bhonn seicheamhach, le do thoil.
  2. Chun bogadh ó cheacht amháin go dtí an chéad cheacht eile, cliceáil ar an gcnaipe ‘Marcáil Críochnaithe’ atá le fáil ag bun gach leathanach ceachta.  Ach an cnaipe ‘Marcáil Críochnaithe’ a bheith cliceáilte agat, is féidir leat a dhul ar aghaidh chuig an gcéad cheacht eile sa chúrsa. 
  3. Nuair a bhíonn na ceachtanna go léir sa chúrsa críochnaithe agat, beidh deis agat measúnú deiridh maidir leis an gcúrsa, a chuimsíonn quiz ilrogha, a chomhlánú. Comhlánaigh an quiz go rathúil agus beidh ar do chumas Teastas Comhlánaithe a íoslódáil.  
  4. Coinnigh do theastas le do thoil chun críocha bailíochtú oiliúna.

Chun tús a chur leis an gcúrsa, cliceáil ar an gcéad cheacht sa tábla thíos.