Book Now

Fáilte chuig an gcúrsa, Róil agus Freagrachtaí Bord. Má tá tú ag smaoineamh ar pháirt a ghlacadh i mBord nó más mian leat do chuid eolais ar an ábhar a athnuachan, is duitse an cúrsa seo! 

Tá ceachtanna an chúrsa praiticiúil agus ceaptha tabhairt chun críche ar do luas féin.

Treoracha Ginearálta

  1. Téitear go seicheamhach trí gach ceann de na ceachtanna sa chúrsa.
  2. Chun gluaiseacht ó leathanach amháin sa cheacht go dtí an chéad leathanach eile, cliceáiltear ar an gcnaipe ‘Marcáil Déanta’ ag deireadh gach leathanaigh sa cheacht. Chomh luath agus a chliceálann tú ar an gcnaipe ‘Marcáil Déanta’, féadfaidh tú dul ar aghaidh chuig an gcéad cheacht eile sa chúrsa.
  3. Chomh luath agus a bheidh na ceachtanna ar fad sa chúrsa déanta agat, beidh deis agat an measúnú ceann chúrsa a dhéanamh. Tá an measúnú sin comhdhéanta de cheisteanna ilrogha. Má éiríonn leat na ceisteanna a fhreagairt i gceart, beidh tú in ann Deimhniú Déantachta a íoslódáil.
  4. Coinnítear do theastas chun an oiliúint a bhailíochtú.


Chun an cúrsa a thosú, cliceáiltear ar an gcéad cheacht sa tábla thíos.